اطلاعات تماس

آیکون آدرسآدرس :

📍شعبه ۱:مازندران،بابل.خیابان جانبازان(کمربندی غربی)بین توحید۳۳و۳۵

📍شعبه ۲: مازندران، بابل،خیابان جانبازان ،نبش توحید ۵۲

📍شعبه ۳: مازندران،بابل کمربندی شرقی روبروی نمایندگی خورشیدی،بین گلستان 8و 8.1


آیکون موبایلموبایل: 09119085141


آیکون اینستاگراماینستاگرام:kalagostariran@


آیکون واتساپواتساپ:09119085141

فرم تماس